Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

94 total results found

De Nuts wiki

Het doel van deze wiki is het ondersteunen van de community met een toegankelijke plek voor het vastleggen en delen van informatie. Als community hebben we veel kennis over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het delen van deze kennis is cruciaal bij het bereik...

Samenwerken aan use cases

Hier kunnen groepen die werken aan een use case alle informatie verzamelen.

Werkgroepen

Werkgroepen die zich bezig houden met een specifiek onderwerp kunen hier alle agendas, gespreksverslagen, whitepapers, uitgangspunten etc. vastleggen.

Nuts Principes

Een plek om de algemene principes van Nuts in de praktijk te definiëren.

Andere initiatieven

Een overzicht van andere initiatieven met vergelijkbaar doel als Nuts.

Generieke functies

Verschillende onderwerpen hoe Nuts invulling geeft aan oa Identificatie, Autorisatie, Authenticatie, Lokalisatie, etc

Tutorials and guides

This shelve contains a collection of tutorials and guides to perform several tasks with the Nuts node.

Community Based Development

Community Based Development is een benadering van samenwerking waarbij onafhankelijke partners met een gezamenlijk doel hun ontwikkeling om tot dat doel te komen met elkaar delen als een gemeenschap. Dit deel van de Nuts Wiki beschrijft uitgangspunten, ervarin...

Handleiding

De handleiding bevat uitleg over de structuur van de wiki, hoe je kan bijdragen en wat de spelregels zijn. Weet je nog niet waar je iets wil toevoegen? Lees dan eerst de pagina over structuur door. Wil je hulp bij het editen? Kijk dan onder editor.

Definities

Een lijst van termen en hun betekenis in context van Nuts.

Hoe verhoudt Nuts zich tot Twiin?

Twiin en Nuts zijn gestart vanuit verschillende uitgangspunten, andere historie. Twiin is gestart vanuit de situatie dat er verschillende uitwisselsystemen in Nederland zijn die elk een eigen infrastructuur kennen en eigen informatiestandaarden waardoor ze nie...

Hoe maak ik een pagina?FAQ lijkt me niet de plek, wiki onder "software->OS referentie implementatie->performance" of zoiets.

Antwoorden door het technisch team op vragen uit het veld kunnen hier worden gegeven. Voorbeeld antwoord Wout op: hoe de nuts-nodes schalen voor wat betreft autorisatie-records als we het hebben over een adherentie-gebied met bijvoorbeeld 750.000 inwoners en ...

Over Nuts

Uitleg over alles wat Nuts is en wat het niet is.

Multiple vendor

In English. This workgroup will resolve challenges that are related to multiple vendors providing services to a single care organisation. Nuts Slack: #werkgroep-multiple-vendor

Credential Issuance and Presentation

The new publications of the OpenIDConnect standards for credential issuance and presentation allows for standardized flows. This book is a place for documenting the design process of adopting these standards into the Nuts network.

Authorization Flows

Can we standardize the several flows related to becoming authorized to acces certain resources?

Autorisatie

De Nuts specificaties beschrijven hoe systemen elkaar autoriseren om gegevens toegankelijk te maken. Deze autorisaties zijn een afgeleide van wettelijke grondslagen.

Authenticatie

Hoe stellen we de identiteit van een gebruiker / persoon vast binnen het Nuts netwerk?

Configurations

How to configure your Nuts node for specific circumstances?

Uitgangspunten voor Community Based Development- Starting Points

Help wanted

This book lists the various roles and tasks that can be fulfilled by in-kind contribution or volunteers.

Samenwerken Huisarts en Thuiszorg

Hier werken we samen aan diverse use-cases ter bevordering van de samenwerking tussen huisarts en thuiszorg.

Authorizing Resource Access

Explains what systems are involved in accessing resources through Nuts and how access is authorized. It also details example deployments.

Gezamenlijk groeipad Twiin x Nuts

Hoe verhoudt Nuts zich tot Twiin?

Meeting notes

Multiple vendor

eOverdracht data flow management issue

Multiple vendor

As mentioned on the Problem definition page, healthcare organizations usually have multiple software providers for different purposes. The data flow management issue arises when trying to transfer data through the Nuts network between organizations whilst at l...

Appendix A. Overdracht bij gebruik meerdere systemen (by Michiel Bruins, Dutch version)

Multiple vendor

Bronnen: * Nictiz Architectuur https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_FHIR_eOverdracht) * Nuts Bolt: https://nuts-foundation.gitbook.io/bolts/eoverdracht/leveranciersspecificatie

Appendix B. Overdracht for multiple vendors (by Michiel Bruins, English version)

Multiple vendor

Sources * Nictiz Architectuur https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_FHIR_eOverdracht) * Nuts Bolt: https://nuts-foundation.gitbook.io/bolts/eoverdracht/leveranciersspecificatie

Design

Multiple vendor

Examples, proposals and the final design to solve the challenge

Welkom

Handleiding

Welkom op de Nuts Wiki! Doel Het doel van deze wiki is het ondersteunen van de community met een toegankelijke plek voor het vastleggen en delen van informatie. Als community hebben we veel kennis over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het delen van deze kenn...

Toestemming

Definities

Deze pagina een eerste aanzet voor het definiëren van het concept toestemming binnen Nuts en een Nuts-uitwisseling.

Grondslag

Definities

Deze pagina is een plaats voor het definiëren van de term grondslag en hoe ze gebruikt worden binnen Nuts en een Bolt.

DIZRA

Definities

Deze pagina is een plek voor het definiëren van de DIZRA en hoe het gebruikt wordt binnen Nuts en een Bolt

Autorisatie

Definities

Deze pagina is een plek voor het definiëren van wat we bedoelen met een autorisatie binnen het Nuts netwerk en hoe deze gebruikt worden bij een Bolt.

Structuur

Handleiding

De wiki maakt gebruik van de concepten shelves (planken), books (boeken) en pages (pagina's). Pagina's kunnen dan weer gegroupeerd worden onder een chapter (hhofdstuk). Net zoals bij gewone boeken zou je kunnen zeggen. In deze wiki moet de content op een pagin...

Editor

Handleiding

Het maken van pagina's gaat met behulp van een zogenaamde wysiwyg editor. Dit staat voor What You See Is What You Get. Aan de linkerkant is de invoer en aan de rechterkant is een voorbeeld van hoe het er uit gaat zien. De editor bevat geen opties zoals je miss...

Eenheid van taal

Over Nuts

Stichting

Over Nuts

Governance

Over Nuts

Teams

Over Nuts

Financiering

Over Nuts

Sponsering

Over Nuts

Account aanvragen

Handleiding

Iedereen die actief is op de Nuts Slack kan inloggen op deze wiki en informatie toevoegen. Aanmelden voor de Nuts Slack kan via de Nuts website.

Problem definition

Multiple vendor

A healthcare organisation usually has a multitude of vendors providing digital services. In some cases a use-case requires multiple systems. It could also be the case that certain data could be usefull to display in different systems. Without support for handl...

2023-01-16 Scope

Multiple vendor Meeting notes

This meeting was scheduled to determine the scope of the challenge and to make sure it was covered from multiple angles. 4 different vendors attended the meeting. Resources Video available @ youtube Presentation available Conclusion The following points were c...

2023-02-08 Trust & functional brainstorm

Multiple vendor Meeting notes

This live meeting was scheduled to get a first sense of direction. 2 subjects were on the agenda: how can one vendor trust the authorizations of another vendor within the same organisation context? And, what feature would allow authorizations to be used by mul...

Multiple systems on the sender's side

Multiple vendor eOverdracht data flow management issue

The following challenges rise when a customer makes use of multiple software systems that own different pieces of patient's data and wants to send data through eOverdracht: The customer usually wants to send all the patient's data in one eOverdracht session ...

Multiple systems on the receiver's side

Multiple vendor eOverdracht data flow management issue

The Nuts Network is vendor-based. Each vendor's system has its own Nuts Node connected to others within the Network. But customers are used to work in terms of organizations, subdivisions, and locations. So when a customer wants to send patient's data through ...

2023-02-14 Technical team discussion

Multiple vendor Meeting notes

With the Nuts technical team, consisting of the highest nuts-node code contributors, we discussed on how this feature could be supported. The following points have become clear from the discussion: AuthorizationCredentials will still be issued from and to a D...