Skip to main content

Hoe verhoudt Nuts zich tot Twiin?

Twiin en Nuts zijn gestart vanuit verschillende uitgangspunten, andere historie. Twiin is gestart vanuit de situatie dat er verschillende uitwisselsystemen in Nederland zijn die elk een eigen infrastructuur kennen en eigen informatiestandaarden waardoor ze niet voor elke use case geschikt zijn. Bij wet (Wabvpz) is bepaald dat je voor een uitwisselingssysteem apart toestemming moet geven. De zogenaamde expliciete of nadrukkelijke toestemming.
Nuts is géén uitwisselsysteem volgens deze wet, want er zit tussen de uitwisseling of beschikbaar maken van de gegevens tussen twee partijen géén derde partij tussen. Nuts maakt het internet als infrastructuur geschikt voor use cases van gegevensuitwisseling of -inzage waarin de huidige uitwisselsystemen (die in Twiin zijn verenigd) niet in voorzien. Nuts en Twiin zijn dus aanvullend aan elkaar.