Skip to main content

Books

Authenticatie

Hoe stellen we de identiteit van een gebruiker / persoon vast binnen het Nuts netwerk?

Authorization Flows

Can we standardize the several flows related to becoming authorized to acces certain resources?

Authorizing Resource Access

Explains what systems are involved in accessing resources through Nuts and how access is authorized. It also details example de...

Autorisatie

De Nuts specificaties beschrijven hoe systemen elkaar autoriseren om gegevens toegankelijk te maken. Deze autorisaties zijn een...

Configurations

How to configure your Nuts node for specific circumstances?

Credential Issuance and Presentation

The new publications of the OpenIDConnect standards for credential issuance and presentation allows for standardized flows. Thi...

Definities

Een lijst van termen en hun betekenis in context van Nuts.

Handleiding

De handleiding bevat uitleg over de structuur van de wiki, hoe je kan bijdragen en wat de spelregels zijn. Weet je nog niet waa...

Help wanted

This book lists the various roles and tasks that can be fulfilled by in-kind contribution or volunteers.

Hoe maak ik een pagina?FAQ lijkt me niet de plek, wiki onder "software->OS referentie implementatie->performance" of zoiets.

Antwoorden door het technisch team op vragen uit het veld kunnen hier worden gegeven. Voorbeeld antwoord Wout op: hoe de nuts-...

Hoe verhoudt Nuts zich tot Twiin?

Twiin en Nuts zijn gestart vanuit verschillende uitgangspunten, andere historie. Twiin is gestart vanuit de situatie dat er ver...

Multiple vendor

In English. This workgroup will resolve challenges that are related to multiple vendors providing services to a single care org...

Over Nuts

Uitleg over alles wat Nuts is en wat het niet is.

Samenwerken Huisarts en Thuiszorg

Hier werken we samen aan diverse use-cases ter bevordering van de samenwerking tussen huisarts en thuiszorg.

Uitgangspunten voor Community Based Development- Starting Points