Skip to main content

Probleem

In de praktijk worden door de meeste zorginstellingen in een aantal sectoren meer dan één leverancier of systeem actief bij de behandeling. De architectuur voor de Verpleegkundige Overdracht gaat echter wel uit van maar één zender en één ontvanger.

Een voorbeeld hiervan is de ouderenzorg waar vaak de cliëntadministratie, zorgdossier, behandeldossier, Apotheek dossier e.a. naast elkaar worden gebruikt bij de behandeling van een cliënt. Deze systemen wisselen onderling ook gegevens uit, maar het landschap is heel divers en verschilt per zorginstelling.

Een opmerking over terminologie: er worden meerdere begrippen gebruikt afhankelijk van de bron: waar Nictiz het heeft over een XIS, wordt in Nuts gesproken over een Vendor, en in overleg vaak benoemd als Leverancier. In dit stuk volg ik de Nuts terminologie: dus een ‘Vendor’ voor leverancier/XIS, een ‘Customer’ voor Organisatie/zorgaanbieder, etc. De Verpleegkundige Overdracht - ook wel bekend als eOverdracht - kort ik af tot Overdracht.