Skip to main content

Oplossingsrichtingen

In de breakout sessie zijn twee mogelijkheden kort besproken maar niet in detail uitgewerkt. Ik beschrijf hier enkele richtingen met voor en nadelen, maar dit is zeker geen compleet beslissingsdocument. Het is bedoeld als startpunt voor verdere discussie over oplossingen.