Skip to main content

2) Stuur de Verpleegkundige overdracht naar alle Vendors

Een aanvulling op de Nuts Bolt proces waarbij als dezelfde Customer bij meerdere Vendors is geregistreerd, er voor elke ‘eOverdracht-Receiver’ service bij elke Vendor een Task wordt gemaakt, dus meerdere taken per customer.

Voordelen:

  • De ontvangende Vendors hebben geen kennis nodig van welke andere systemen gebruikt worden: elk van de Vendors neemt de resources over die voor hun rol in de behandeling relevant zijn: geen Customer specifieke configuratie nodig.
  • Er is geen centrale cliëntenadministratie nodig waar alle patiënten bekend zijn, hoewel dan de gebruikers van de verschillende Vendors/systemen dan wel moeten weten of ze de cliënt wel of niet moeten accepteren. Meerdere Customers configureren zoals bij 1) blijft verder ook een optie.
  • Het vereist voor zover ik kan zien geen aanpassing aan de Nictiz architectuur, alleen het proces / afspraken binnen Nuts.

Nadelen:

  • Dit werkt alleen als alle verzendende partijen dit ondersteunen. Dus het principe dat er meer dan 1 ‘eOverdracht-Receiver’ Service kan zijn voor een Customer in het adresboek, en als dit het geval is dat er voor elke Service een eigen Overdracht gedaan moet worden moet dan wel onderdeel worden van het afsprakenstelsel.
  • Voor de verzender voegt het de complexiteit toe als de Task status bij verschillende Vendors niet dezelfde status heeft, bijvoorbeeld dat 1 Vendor het accepteert, en de andere niet.
  • Elke ‘Vendor’ in het Nuts adresboek definieert de eigen lijst van ‘Customers’. Er moet dan een label/identifier zijn in het adresboek waardoor de verzender kan zien dat de Customer bij vendor A dezelfde is als de Customer bij Vendor B, en deze Customer in de zoekresultaten voor de gebruiker maar één keer tonen.

Opmerking: een variatie hierop is het idee om één Task te maken en een notificatie te sturen naar de verschillende Vendors. Maar ik denk dat dit problematisch is wat betreft het accepteren en verwerken van het dossier: welk van de Vendors accepteert de Task dan? De Nuts architectuur en de Nuts autorisatie tokens staan dit verder wel toe. Als dit met werkprocessen binnen de Customer kan worden opgelost is dit een richting die ook verder onderzocht kan worden.