Skip to main content

Aanvullend: verzenden van de Verpleegkundige overdracht

Bij de besproken richtingen in de breakout sessie lag de focus bij het ontvangen van Overdrachten. Maar bij het gebruik van meerdere leveranciers is natuurlijk ook het versturen van een Overdracht een uitdaging.

Als een Overdracht centraal vanuit de Cliëntadministratie wordt verstuurd wil je ook resources beschikbaar maken van gegevens die in andere systemen staan geregistreerd. Bijvoorbeeld medicatie uit de apotheek, behandel aanwijzingen uit het behandeldossier of hulpmiddelen uit Infozorg. Hier moet dan ook een oplossing voor worden gezocht.

Overigens is het binnen de huidige architectuur en afspraken stelsel ook mogelijk om vanuit de verschillende Vendors elk een eigen Overdracht te doen. Als de ontvangende partij om kan gaan met het ontvangen van een Overdracht van een dossier dat al bestaat, en dan de ontvangen resources verwerkt heb je uiteindelijk weer een compleet dossier in de verschillende systemen. Dit is mogelijk gedachtengoed voor toekomstig overleg.