Skip to main content

Proposal for EmployeeIdentity means

This document is still in draft and is subject to change.

Some parts are still WIP and both the English ad Dutch language is used.

In this document we propose a new means to identify a user. The identity is issued by the employer about the employee, hence the name EmployeeIdentity. The goal of this means is to reuse the information form the current session the user has within the application. This will result is a smoother user experience with the cost of less trust in the correctness of the information.

The official PR for the RFC can be found here. Check the date of the latest change to see which version is newest. Pull request on RFC002.

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij de voorgestelde oplossing zijn als volgt:

 1. Minimale impact op de ontwikkelcapaciteit van leveranciers. We weten dat er nog veel moet gebeuren voor de eOverdracht en dat de deadline snel nadert. We stellen een oplossing voor die idealiter in één dag is in te bouwen bij de leveranciers.

 2. Faciliteren van een groeipad. We weten dat het gebruik van persoonlijke authenticatiemiddelen binnenkort verplicht gaat worden via wetten als de WDO en de Wegiz icm diverse NEN normen. De oplossing maakt het mogelijk voor zorginstellingen en leveranciers om eenvoudig het niveau op te hogen.

 3. Voldoen aan de NEN7513. Om te kunnen voldoen aan deze norm is het belangrijk te weten welke gebruiker welke gegevens heeft ingezien. De voorgestelde oplossing voldoet aan deze eis.

Oplossingsrichting

Assurance Level eis

De zorginstelling moet zelf kunnen bepalen welke eisen ze stellen aan het vertrouwensniveua van het gebruikte middel. Daarom stellen we een nieuw veld authenticationAssuranceLevel voor in het AuthorizationCredential waarin een betrouwbaarheidsniveau van het gebruikte middel wordt opgegeven.

Het Nuts afspraken stelsel schrijft vervolgens een lijst van levels en middelen voor, bijvoorbeeld:

middel level
EmployeeIdentity low
Yivi(IRMA) middle/substantial
Uzi high

Dit level moet worden gezet per resource door de bronhouder. De opvragende partij vraagt de gebruikersidentiteit uit op het gevraagde niveau.

Voorbeeld gebruik

Onderstaand object is een voorbeeld van een credentialSubject van een AuthorizationCredential waar het authenticationAssuranceLevel veld wordt gebruikt:

{
 "id": "did:nuts:SjkuVHVqZndMVVJwcnUzbjhuZklhODB1M1M0LW9LcWY0WUs5S2",
 "legalBase": {
  "consentType": "explicit",
  "evidence": {
   "path": "pdf/f2aeec97-fc0d-42bf-8ca7-0548192d4231",
   "type": "application/pdf"
  }
 },
 "localParameters": {...},
 "resources": [
  {
   "path": "/DocumentReference/f2aeec97-fc0d-42bf-8ca7-0548192d4231",
   "operations": ["read"],
   "userContext": true,
   "authenticationAssuranceLevel": "low"
  }
 ],
 "purposeOfUse": "test-service",
 "subject": "urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.6.3:123456780"
}

Introductie van een nieuw EmployeeIdentity middel

Het probleem wat we op proberen te lossen is de problematiek bij implementatie, acceptatie en uitrol van persoonlijke authenticatiemiddelen. We verwachten dat zorginstellingen meer tijd nodig hebben intern beleid, ondersteuning en uitrol van deze middelen in te richten en op te tuigen. Ook is de keuze uit middelen nog beperkt waardoor deze nog niet aansluiten bij de werkprocessen van zorginstellingen. Zorginstellingen geven aan terug te willen vallen op bestaande afspraken onderling en elkaar daarin te vertrouwen met het identificeren van medewerkers. Daarom introduceren we het EmployeeIdentity middel. Dit middel is van niveau low en gebruikt de identiteit van de ingelogde gebruiker.

Dit middel is een drop-in replacement voor het Yivi(IRMA) middel.

Create signing session

Current payload for the IRMA means:

POST /internal/auth/v1/signature/session
{
 "means": "irma",
 "payload": "EN:PractitionerLogin:v3 I hereby declare to act on behalf of CareBears located in CareTown. This declaration is valid from Monday, 2 January 2006 15:04:05 until Monday, 2 January 2006 17:04:05."
}

Proposed payload for the EmployeeIdentity means:

POST /internal/auth/v1/signature/session
{
 "means": "employeeIdentity",
 "params": {
  "employer":"did:123",
  "emplopyee": {
   "identifier": "481",
   "roleName": "Verpleegkundige niveau 2",
   "initials": "J",
   "familyName": "van Dijk",
   "email": "j.vandijk@example.com"
  }
 },
 "payload": "EN:PractitionerLogin:v3 I hereby declare to act on behalf of CareBears located in CareTown. This declaration is valid from Monday, 2 January 2006 15:04:05 until Monday, 2 January 2006 17:04:05."
}

Response:

IRMA:

{
 "sessionID": "123",
 "sessionPtr": {QRCode},
 "means": "irma"
}

The frontend renders the contents of the sessionPtr as a QRCode.

EmployeeIdentity:

{
 "sessionID": "123",
 "sessionPtr": { "url":"nuts.example.com/public/auth/employeeID/123" },
 "means": "irma"
}

De frontend uses the url from the sessionPtr object to open a new browser window or render the page in a iframe.

Polling for the session status

IRMA en EmployeeIdentity:

GET /internal/auth/v1/signature/session/{sessionID}

Pending, as long as the user is signing the contract:

{
  "status": "pending"
}

Completed:

{
 "status": "completed",
 "verifiablePresentation": {
  "@context": [
   "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
   "https://nuts.nl/credentials/v1",
   "http://schema.org/",
   "https://w3c-ccg.github.io/lds-jws2020/contexts/lds-jws2020-v1.json"
  ],
  "type": ["VerifiablePresentation", "NutsSelfSignedPresentation"],
  "verifiableCredential": [
   {
   	"issuer": "did:nuts:careOrg",
    "type": ["VerifiableCredential", "NutsEmployeeCredential"],
    "expirationDate": "2023-04-03T20:34:17.687862+01:00",
    "credentialSubject": {
     "type":"Organization",
     "id":"did:nuts:123456789",
     "member":{
      "type":"EmployeeRole",
      "identifier": "481",
      "roleName": "Verpleegkundige niveau 2",
      "member": {
       "type": "Person",
       "initials": "J",
       "familyName": "van Dijk",
       "email": "j.vandijk@example.com"
      }
     }
    }],
   "proof": {
    "type": "JsonWebSignature2020",
    "verificationMethod": "did:nuts:123456789#key-1",
    "created": "2023-04-03T16:34:17.687862+01:00",
    "jws": "eyJhbGciOiJFUzI1NiIsImI2NCI6ZmFsc2UsImNyaXQiOlsiYjY0Il19..hKcboC8m6YnZPi6ReJAYs0J0Ztn5nxcx2EavoXdtrkWxmE1JZmImW89_8IIgjvfI8XtGeDlEnGywAuY2u7y9Bw"
   }
  },
  "proof": {
   "challenge": "LOGIN CONTRACT",
   "type": "JsonWebSignature2020",
   "verificationMethod": "did:nuts:123456789#key-1",
   "created": "2023-04-03T16:34:17.687862+01:00",
   "jws": "eyJhbGciOiJFUzI1NiIsImI2NCI6ZmFsc2UsImNyaXQiOlsiYjY0Il19..hKcboC8m6YnZPi6ReJAYs0J0Ztn5nxcx2EavoXdtrkWxmE1JZmImW89_8IIgjvfI8XtGeDlEnGywAuY2u7y9Bw"
  }
 }
}

Usage of the identity token

The usage of the returned identity is the same for IRMA and EmployeeIdentity: the value of the verifiablePresentation field is base64 encoded and added to the access token request in the usi field.

TODO

 • Remove evidence (done)
  Evidence in the presentation does not provide enough evidence and might even expose internal IPs.
 • Add new types to the Nuts JSON-LD context
  Add both NutsEmployeeCredential and NutsSelfIssuedPresentation to the JSON-LD context.
 • Create RFC for NutsSelfSignedPresentation
  This presentation hints to a verifier that the containing credential(s) have the same subject and issuer.

(Open) Issues

 • Fix backwards compatibility of JSON-LD context
  How to make sure signatures on the new NutsAuthorizationCredential are valid when the new field assurenceLevel is added but not all nodes are updated and have the new context?
 • Proof of ownership for the credential
  How to validate the proof signature of presentation? Normally the holder == subject and signs the presentation. Now the presentation is signed by the issuer. Solution: add the NutsOrgCredential to the presentation, add extra NutsSelfIssuedPresentation type to the presentation. e.g. trusted(vendor)? && Verify(vendor -> org -> employeeRole)
 • Make sure that the form can be embedded inside an iframe
  Do research for how to configure CORS. Do we need to provide css for usage with and without iframe?