Skip to main content

3) Stuur de verpleegkundige Overdracht naar één partij

Deze optie is in de breakout sessie niet meer besproken. Los het probleem niet op met Nuts, maar via het huidige werkprocess. Het is een optie om het aan de werkprocessen binnen de zorginstelling over te laten. Omdat de meeste leveranciers van plan zijn de resources zo-ie-zo op te slaan, ook als de data niet past bij het eigen systeem is de data dan wel beschikbaar voor de medewerkers van die zorginstelling. Ook wordt een deel van de gegevens nu al via reguliere datakoppelingen uitgewisseld. Alleen de gegevens die niet door het ontvangende systeem worden verwerkt en doorgestuurd via de reguliere koppelingen, maar wel relevant zijn voor andere systemen zouden dan met de hand moeten worden overgenomen.

Voordeel:

  • Huidige uitgangssituatie.
  • Eén leidend systeem en simpele adressering.

Nadelen:

  • Leidende systeem krijgt een regierol in verwerking van data door derden. Dit is niet in lijn met het gedachtengoed van Actiz wat betreft professionele omgeving.
  • Zibs die door het leidende systeem niet worden ondersteund kunnen ook niet worden doorgegeven.

Dit is niet een echte oplossing, maar zou wel als een eerste pragmatische stap gebruikt: dit is nog altijd een grote besparing op het administratieve proces ten opzichte van het huidige situatie.