Skip to main content

1) Cliëntadministratie als centrale spil

Het idee is dat de Overdracht altijd gestuurd naar de Vendor waar de administratie wordt gedaan: de cliëntadministratie (of transferverpleegkundige e.a.). Deze Vendor maakt vervolgens een nieuwe Overdracht Task aan voor de overige systemen waarmee de hele ‘nursingHandoff’ set van resources 1-op-1 wordt doorgestuurd. Voor dit ‘intern’ doorsturen kan de shortcut in het proces worden gebruikt waarbij de Task gelijk op status ‘in-progress’ wordt gezet en de negotiate-phase (‘requested’, ‘accepted’ etc.) kan worden overgeslagen.

Voordelen:

  • De verzendende partij ziet in het Nuts Adresboek maar 1 ‘eOverdracht-receiver’ Service bij één Vendor per Customer.
  • Het verspreiden van de gegevens kan via dezelfde architectuur en software plaatsvinden (gewoon een nuts Overdracht).

Nadelen/vereisten:

  • De cliëntadministratie moet alle resources zoals ontvangen als resource weer aanbieden - ook de gegevens die niet zelf ondersteund/gebruikt worden.
  • De Vendor die de Overdracht ontvangt moet kennis hebben van de gebruikte systemen binnen de zorgorganisatie en de Overdracht naar de juiste leveranciers doorsturen. Een uitdaging hierbij is hoe deze te vinden in het adresboek zonder dat deze door de gebruikers van de verzender getoond worden: zijn dit een ander type services? ‘eOverdracht-receiver-intern’ bijvoorbeeld?
  • Alle cliënten in de zorginstelling moeten dan bekend zijn in één cliëntadministratie. Dit compliceert situaties waar bijvoorbeeld voor revalidatiezorg of wijkverpleging een ander administratief systeem wordt gebruikt: mogelijk moeten er dan toch meerdere services voor Customers worden geconfigureerd. Bijvoorbeeld: ‘<zorgorganizatie>-intramuraal, ‘<zorgorganizatie>-wijkverpleging’, ‘<zorgorganizatie>-revalidatie’. Dit maakt het natuurlijk wel weer lastiger voor de verzender om de juiste Customer te kiezen.
  • De aanvullende Vendors - naast de cliëntadministratie - zullen nog wel een gebruiker moeten hebben die inlogt en zich autoriseert via Irma om de gegevens op te kunnen halen. Dus een (minimale) manuele handeling is wel vereist.
  • Het gebruik en de werkafspraken binnen de organisatie wordt complexer.
  • Data moet meer dan eens worden verwerkt.